Републичко такмичење ТИО

Почетна Јавне набавке
Jавнa набавкa мале вредности – услуге
понедељак, 02 март 2020 15:03
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке деловодни бр 72 од 05.02.2020. године и Решења о именовању комисије за спровођење поступка јавне набавке деловодни број: 73 oд 05.02.2020. године припремљена је конкурсна документација за јавну набавку услуга – Организовање екскурзија за ученике ОШ „Јован Стерија Поповић„ у Вршцу у 2020. години, редни број ЈНМВ бр. 1/2020.

Преузмите:

 
План набавки за 2020. годину
субота, 15 фебруар 2020 15:34

Преузмите:

1. План набавки за 2020. годину

 
Одлука о додели уговора у поступку ЈН број 1-2019
среда, 25 децембар 2019 07:13
Преузмите:

 
Јавна набавка мале вредности - радови
петак, 13 децембар 2019 06:25
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 798 од 10.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 799 од 10.12.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ – СВЛАЧИОНИЦЕ УЗ ФИСКУЛТУРНУ САЛУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ “ ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 114 ЈНМВ 1/2019.

Преузмите:

 


Распоред наставе

raspored-nastave-baner-veci

Летопис

letopis

Школски документи

skolski_dokumenti

Галерија слика

galerija_slika

По њему носимо име

sterija popovicПоследње вести

Најчитаније

Наша локација


Сва права задржана: Основна школа "Јован Стерија Поповић", Вршац. Израда сајта: Учасофт.